Top Energy Audit Problems You Should Know

Energirevisjon er viktige elementer når det gjelder energiledelse. Derfor bør de gjøres riktig. En god energirevisjon tar tid. Du trenger riktig energirevisor. Husk at du kun kan bytte til et nytt tilbud eller sammenligne priser på Bruksbud etter å ha fått anbefalinger fra en revisjonsrapport. En energirevisjonsrapport vil bli brukt til å forbedre din bedrifts energieffektivitet. Her er de ti beste energirevisjonsproblemene du bør være klar around.

Utilstrekkelig gjennomgang

Mangelfull energigjennomgang er en alvorlig feil når guy gjennomfører en energirevisjon. Mangelfull gjennomgang kan føre til ikke-beregningsfeil. For eksempel kan feil som dupliserte seksjonsrapporter og forutsetninger føre til ikke-beregningsfeil.

Ikke anta at alt ikke-kondenserende kjeler kommer med 95 prosent effektivitet. Sørg for å bruke de riktige kvalitetssikringsprosedyrene. Bruk den anbefalte gjennomgangsprosessen. Bruk en normal mal når du tolker rapporter.

Feil energispareanslag

Ikke overvurder energisparingspotensialet til et selskap. Dette er en feil. Det er selvfølgelig ikke så lett å ta hensyn til alle faktorer når det gjelder energisparing. Det betyr imidlertid ikke å overvurdere sparepotensialet.

Overdrivelse av sparepotensialet vil føre til urimelige forventninger. Det vil også føre til dårlig prioritering av virksomhetens tiltak. Bruk timemodeller ved beregning av besparelser. Bruk de riktige verktøyene for å eliminere feil, feil og dårlig modellering.

Dårlig faktureringsanalyse

Å ikke gjennomføre nok faktureringsanalyse er en feil. Faktureringsanalyse brukes til å måle og evaluere prosjekter. De hjelper til med å forstå forbruksmønstrene i en bygning. Faktureringsanalyse gir deg et godt forhold mellom hovedvariablene som brukes til å forutsi fremtidig energiforbruk.

Feil bygningsbeskrivelse

Alle komponentene i en bygning bør være riktig beskrevet. Ikke utelat visse komponenter. En god revisjon bør inkludere alle komponenter i en bygning. Dette inkluderer komponenter som vinduer, vegger og takkomponenter.

Din energirevisjon bør fokusere på VVS-process, belysningskomponenter og vannapparater. En detaljert beskrivelse identifiserer systemene som bruker mer energi. Det vil også bidra til å identifisere energisparingsmuligheter.

Undervurderer installasjonskostnadene

Ikke undervurder eller unnlat installasjonskostnadene. De er viktige elementer i energirevisjon. Sørg for at disse kostnadene gjenspeiles i dine beregninger. Dersom du utelater disse beregningene vil tiltakene bli feilprioritert. Dette kan føre til valg av dyre prosjekter.

Velge feil energisparemål

Du bør velge riktige tiltak for å spare energi. Å få denne prosessen feil er en stor energirevisjonsfeil eller feil. Forutinntatte forutsetninger kan også føre til feil valg når det gjelder energibesparende tiltak. En god revisjonsanalyse bør gjøre reelle forutsetninger.

Utstyr liv

Ikke overdriv eller slipp utstyrets levetid. En god energirevisjon bør gi en nøyaktig livssyklusbasert kravkostnadsanalyse. Alle utstyrselementer bør inkluderes i revisjonsrapporten. Angi prosjektets levetid korrekt.

Muligheter

Omfanget av dine kostnadsbesparende tiltak bør være korrekt oppgitt. Tiltakene bør beskrives i detalj. Du bør for eksempel inkludere plasseringen og antall nødvendige varer. Du trenger designskjemaer. Ting som testkrav og reparasjoner er også nødvendig.

Bunnlinjen

Mangelfull gjennomgang og dårlig energiregningsanalyse er noen av de viktigste energirevisjonsproblemene. Du bør også holde et øye med energirevisjonsproblemer som dårlig faktureringsanalyse og estimeringsproblemer. Ovennevnte er de viktigste energirevisjonsproblemene enhver energileder bør være klar over.